Tag: blog

How ?

chuyện, Chắc chẳng riêng tôi, sau mỗi lần vấp ngã hay đứng trước thất bại và những khó khăn ta lại tìm cách đứng lên làm lại, để đến được điểm đích , nhưng đôi lúc tôi lại dừng bước give up rồi lại tự nhủ give up cũng chẳng có kết quả gì tệ …

Fun time at weekend event

Over the weekend I took part in an event organized in Semenyih, Kajang. I had a booth teaching people how to make Vietnamese Spring Rolls. I had fun teaching both young and old how to wrap a spring roll. It was an honor to represent my country and one its favorite foods to the   …

Cà phê nhé em!

The Dark gallery coffee shop

Weekend